Skip to main content

Network

Centar za informacione tehnologije

Network

Veoma smo srećni što možemo da vas obavestimo da je naš sistem jezgrene mreže nedavno nadograđen modernom, moćnom i vrednom opremom IT sistema koja uključuje nove mrežne servere, procesorsku snagu, sisteme za skladištenje i rezervne kopije. Premještanjem i migracijom svih postojećih digitalnih podataka i usluga na novu opremu značajno će se poboljšati ukupni kvalitet naše IT podrške, usluga, kao i pouzdanost digitalnih podataka kojima raspolažemo. Osim internog mrežnog sistema i konsolidacije usluga, neke od početnih prednosti novo implementiranih sistema unutar našeg Kampusa mogu se sažeti na sljedeći način:

  • Poboljšanje strukture naše glavne web stranice, organizacije i prezentacije,
  • Poboljšanje web aplikacija koje se nalaze u okviru Kampusa,
  • Unapređenje internog i eksternog e-mail komunikacionog sistema,
  • Unapređenje interne i eksterne saradnje, razmene i deljenja podataka,
  • Poboljšanje pouzdanosti i sigurnosti sistema,
  • Poboljšanje sistema antivirusne zaštite,
  • Implementacija odgovarajućeg Backup i Disaster Recovery sistema, itd.

Takođe, veoma je važno naglasiti da je naša nova oprema mrežnog sistema dizajnirana da bude veoma fleksibilna, lako proširiva i da u budućnosti podržava implementaciju najnovijih IT tehnologija i usluga u okviru Kampusa. To će nam pomoći da budemo u mogućnosti da poboljšamo našu IT podršku u okviru naših obrazovnih i istraživačkih aktivnosti i procesa.

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Kontakt